Analizy wideo na podstawie Teorii Fal Elliotta dostarczane przez MarketVisionTV.

OŚWIADCZENIA I GWARANCJE:

MarketVisionTV jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje zawarte w wyświetlanych filmach.

MarketVisionTV (MVTV) otrzymuje dane ze źródeł, które uważa za wiarygodne, ale MVTV nie gwarantuje dokładności i kompletności danych. Opinie MVTV należy traktować jedynie jako wskazówki i tym samym nie należy traktować zaprezentowanych informacji jako gwarant tego co się w rzeczywistości wydarzy.

MVTV nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do wyników inwestycyjnych, które zostaną uzyskane przez osobę lub podmiot na podstawie zamieszczanych informacji.

MVTV nie ponosi odpowiedzialności za straty handlowe, utratę zysków, ani za żadne inne negatywne wyniki.

POUFNOŚĆ:

Informacje zawarte w serwisie MVTV są informacjami chronionymi prawem autorskim. Retransmisja tych informacji może nastąpić jedynie w drodze wyraźnej umowy z MVTV.

  • O stronie

    Blog prowadzony bez przerwy od 2009 roku. Opisuje sytuację na rynku walutowym (forex) pod kątem Teorii Fal Elliotta oraz autorskiego podejścia do stref popytu i podaży. Wizytówka Daniela Kosteckiego - analityka rynków finansowych.

    • Translate to: